Kino


Arkeolog Hilde Rigmor Amundsen, Stange, presenterer sin nylig avlagte doktoravhandling: "Mot de store kulturtradisjonene. Endringsprosesser fra tidligneolitikum til førromersk jernalder mellom Mjøsa og Femunden".

Arkeologisk materiale fra yngre steinalder (neolitikum), bronsealder og den eldste jernalderen (3800 f. Kr. -- Kr.f) i Hedmark er av ulikartet karakter, og er uensartet fordelt mellom jordbruksbygdene på Hedemarken, dalførene i Østerdalen, Rendalen og Trysil samt fjellområdene i Engerdal og Øvre Rendalen. I løpet av de siste fire tusen årene før vår tidsregning utvikles et tidlig jordbrukssamfunn i sørvestre og søndre Hedmark og et fangstsamfunn basert på villreinsfangst i fjellene i nordøst. Mye tyder på at dagens Hedmark fylke var et grenseområde mellom mennesker tilknyttet henholdsvis vestlige og østlige kulturtradisjoner, som i videre forstand, kan knyttes opp mot dannelser av tidlige nordiske og samiske identiteter.

Hilde Rigmor Amundsen er arkeolog og bosatt på den restaurerte husmannsplassen Lotterud i Stange. Hun har jobbet som arkeolog i Hedmark fylkeskommune (1996-2002), og er i dag ansatt på Nordisk institutt for kulturminneforskning. 25. mars 2011 disputerte hun til doktorgraden ved Universitetet i Oslo.

| Svar

Nyeste kommentarer

07.02 | 01:41

Logoen til Hammeren Skole ble til Fagerhøi HS (Humanistisk Senter) 2011.

13.11 | 07:25

Hei, har et kort bokmanus. En serie fortellinger fra tjenesten som offiser. En hyllest til verneplikten og den norske soldat. Betaler utgivelsen. MVH Einar.

26.01 | 12:54

Logoen til Hammeren Skole.

07.08 | 10:41

Jeg har så smått begynt med slektsforskning og ser til min glede og overrasking at skogfinner er mine aner. Ifarneset, Rødbuknappen, Raatikainen mm.