Den gode samtalen...Fascinasjonen over å skape noe sammen

Dialog, olje 80 x 70, Jane Hupe 1990. Klikk på foto.
Vi ønsker å komme i kontakt med mennesker som lar seg engasjere og fascinere av den gode samtalen med tanke på å etablere et dialogforum på nyåret. Syns du det høres interessant ut? Ta gjerne kontakt.


1. En dialog er et samarbeidsprosjekt der man gjennom samtale forsøker å skape noe sammen slik at alle kommer ut som "vinnere".
2. Dialogen følger idealet om å "spille hverandre gode". Dette krever respekt og omtanke.
3. En dialog behøver ikke alltid ha et mål. Men hvis dialogen har et mål, bør man forsøke å enes om hva det skal være og hvordan det best kan oppnås.
4. Åpenhet og ærlighet er viktige dialogiske idealer. Dialog er uforenlig med skjulte agendaer, retoriske knep og hersketeknikker.
5. Kritikk i en dialog bør være granskende og konstruktiv.
6. Forskjellighet og mangfold er en ressurs i dialogen.
7. Den som går inn i en dialog, må være villig til å la seg bevege.
8. En samtale kan være mer eller mindre dialogisk. De fleste samtaler vinner på å gjøres mer dialogiske.
9. God ledelse og ytre struktur kan skape en god ramme for dialogen. Men først og fremst vokser gode dialoger ut av ekte, personlig, dialogisk engasjement.


Dialogens gylne regel: Engasjement!

"Kunnskap om hva dialog er, og kunnskap om hva man kan gjøre for å legge til rette for dialog, øker sannsynligheten for at gode dialoger oppstår. Men virkelig gode dialoger kan ikke bare skapes ved hjelp av ytre metoder eller teknikker. De krever et dialogisk sinnelag hos dem som deltar. Dette sinnelaget kan i noen tilfeller springe ut av en moralsk plikt: Jeg går inn i dialogen og retter meg etter dialogens regler fordi det er "det rette" å gjøre.

Best blir det likevel hvis deltakernes motivasjon ikke bare bunner i moralsk overbevisning, men i et ekte, opplevd engasjement og en fascinasjon for dialogen: At man går inn i dialogen fordi man opplever det som dypt engasjerende, meningsfullt og nyttig: At man opplever glede ved å strekke seg etter og uttrykke seg på en måte som er meningsfull for de andre: At det kjennes viktig og interessant å lytte til de andre fordi man vet at man på denne måten får tilgang til erfaringer, synspunkt og tanker som man ikke kan få tilgang til på noen annen måte: At man på denne måten skaper noe sammen som det er dypt fascinerende å være med på. Og man går inn i dialogen for å oppnå dette!"


Helge Svare - filosof og idéhistoriker

| Svar

Nyeste kommentarer

07.02 | 01:41

Logoen til Hammeren Skole ble til Fagerhøi HS (Humanistisk Senter) 2011.

13.11 | 07:25

Hei, har et kort bokmanus. En serie fortellinger fra tjenesten som offiser. En hyllest til verneplikten og den norske soldat. Betaler utgivelsen. MVH Einar.

26.01 | 12:54

Logoen til Hammeren Skole.

07.08 | 10:41

Jeg har så smått begynt med slektsforskning og ser til min glede og overrasking at skogfinner er mine aner. Ifarneset, Rødbuknappen, Raatikainen mm.