God tur!

http://www.menneskerettighetsakademiet.no

Menneskerettighetsakademiet (MRA) er en ideell stiftelse hvis formål er å bidra til å øke respekten for menneskerettighetene i inn- og utland. Fundamentet er de internasjonale menneskerettighetene slik de er uttrykt gjennom FNs dokumenter, med Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og FNs Verdensprogram for menneskerettighetsundervisning (2005 -) som kjernedokumenter.

Gjennom undervisning og informasjonsvirksomhet skal Menneskerettighetsakademiet arbeide for å fremme enkeltmenneskets verdi og styrke demokratiske prosesser. Vern av ytringsfriheten og utvikling av det sivile samfunn med vekt på pluralisme, Inter kulturelt mangfold og dialog står særlig sentralt.

 


http://schlaug.blogspot.com/

Kvalitetsblogg! Birger Schlaug skriver om miljø, makt og frihet. Og litt musikk...


http://www.refugee.no

Refugee Norge ble opprettet 2004 i Trondheim. Organisasjonens hovedaktiviteter er å tilby leirkonseptet Camp Refugee og rollespillet "Refugee". Refugee Norge hendvender seg primært til ungdom mellom 13 år og 20 år. Refugee Norge tilbyr også forskjellige foredrag i forhold til flyktningproblematikk og rollespill som læringsprosess.

Camp Refugee er et leirkonsept for ungdom mellom 13 og 20 år hvor man man i tillegg til rollespillet "Refugee" også deltar på andre aktiviteter som teatersport og et besøk på minnesmerket på Trandum etter det som skjedde der under 2. verdenskrig. Målet for Camp Refugee er at deltakerne i tillegg til å ha det morsomt, også skal få et innblikk i hvordan det er å være flyktning.


Camp Refugee finner sted på Trandum Leir ved Gardermoen, og strekker seg fra fredag kveld til søndag ettermiddag. Deltakerne får være med på flere sosiale aktiviteter. Vi ønsker å sette fiksjon i sammenheng med virkeligheten.
I rollespillet "Refugee" skal deltakerne selv prøve seg som flyktninger i et rollespill og møte noen av de problemer og utfordringer som ekte flyktninger opplever.
Rollespillet er basert på ”learning by doing”, og deltakerne får oppleve små biter av det en virkelig flyktning går gjennom. De må kontinuerlig ta beslutninger og leve med de konsekvensene de får videre i rollespillet. Mest av alt gir Camp Refugee muligheten til å knytte sterke bånd gjennom lek og moro, og felles opplevelser.

Mål
Refugee Norge skal arbeide for å skape et trygt samfunn med større likeverd og respekt mellom mennesker, fritt for vold, fremmedfrykt og rasisme.

Dette innebærer at organisasjonen skal arbeide for å realisere grunnsetningen; Ethvert menneske er unikt uavhengig av hudfarge, språk og livssyn, kjønn og seksuell legning, nasjonalitet og kulturell bakgrunn.

Refugee Norge skal jobbe for å endre holdninger, og gjennom rollespillet "Refugee" og "Camp Refugee" opparbeide høyere toleranse blant deltakerne. Det pedagogiske målet er å gi deltakerne blant annet en realistisk, men forenklet opplevelse av de problemer som flyktninger utsettes for. Gjennom rollespill må deltakerne ta beslutninger enkeltvis og i fellesskap, og deretter ta konsekvensene av disse.

Refugee Norge skal i den grad det er forenlig med organisasjonens formål og vedtekter samarbeide med andre organisasjoner i inn- og utland for å oppnå målene om et samfunn med høyere toleranse.

Visjon
Refugee Norge skal arbeide for å skape et trygt samfunn med større likeverd og respekt mellom mennesker, fritt for vold, fremmedfrykt og rasisme.http://www.gronnkirke.no

Kirkelig nettverk for skaperverk og bærekraft.

Aake Yri 31.05.2014 10:07

Jeg arbeider med Selvutviklig. Kontaktsøkende "filosofisk, alternativ radikal vandrer". Aleine, ny-innflyttet til Elverum 1/1 - 14.

Anne Lise,Ex hj.help. 05.02.2012 17:46

Hei Ragnar.Veldig fint dere har fått det.

| Svar

Nyeste kommentarer

07.02 | 01:41

Logoen til Hammeren Skole ble til Fagerhøi HS (Humanistisk Senter) 2011.

13.11 | 07:25

Hei, har et kort bokmanus. En serie fortellinger fra tjenesten som offiser. En hyllest til verneplikten og den norske soldat. Betaler utgivelsen. MVH Einar.

26.01 | 12:54

Logoen til Hammeren Skole.

07.08 | 10:41

Jeg har så smått begynt med slektsforskning og ser til min glede og overrasking at skogfinner er mine aner. Ifarneset, Rødbuknappen, Raatikainen mm.