Kino


KULTURSALONGEN er vår YouTube-kanal hvor du vil finne dokumentasjon fra virksomhetene til Kultursalongen, Salongfestivalen og Fagerhøi Humanistisk Senter.

http://www.youtube.com/user/KULTURSALONGEN?feature=mhee

 

Opptaket er fra Salongfestivalen 2011 som satt søkelys på identitet og nasjonale minoriteter - især kvæner og skogfinner. Du kan lytte til Aaronin Jussan Tärjes beretning om hvordan det oppleves å miste det innerste av seg sjøl - språket. Derav tittelen"Kipu-smerte". Går du inn på KULTURSALONGEN finner du mer stoff om kvænsk kultur. Søk på spillelisten Salongfestivalen 2011.

"Tar man morsmålet fra et folk, så tar man også selvtilliten, kreativiteten og identiteten fra det, til syvende og sist livsevnen." - Georg Sauerwein (1831-1904)


"Med skolen som slagmark og lærerne som frontsoldater" ble en målrettet, kontinuerlig og langvarig assimilasjonspolitikk satt i system for å få kvænene til å slutte å anvende sitt morsmål, endre sin nasjonale identitet og kulturelle grunnverdier. Selv om det er blitt forsket svært lite på ettervirkningene av den brutale fornorskingsprosessen, kan man ikke underslå at det sterke presset om tilpasning og undergraving av egen identitet, må ha fått dyptgripende konsekvenser for selvbilde, selvrespekt og egenverdi.

Om fornorskning som minoritetspolitisk program er et avsluttet kapittel i norsk historie, lever denne nære historien videre som en levende og viktig del av manges bevissthet..."

| Svar

Nyeste kommentarer

07.02 | 01:41

Logoen til Hammeren Skole ble til Fagerhøi HS (Humanistisk Senter) 2011.

13.11 | 07:25

Hei, har et kort bokmanus. En serie fortellinger fra tjenesten som offiser. En hyllest til verneplikten og den norske soldat. Betaler utgivelsen. MVH Einar.

26.01 | 12:54

Logoen til Hammeren Skole.

07.08 | 10:41

Jeg har så smått begynt med slektsforskning og ser til min glede og overrasking at skogfinner er mine aner. Ifarneset, Rødbuknappen, Raatikainen mm.