Spor etter mennesker som har levd før oss...

Den lille flintdolken til venstre er funnet ikke langt fra Hammeren. Den er fra siste del av yngre steinalder (2350-1100 f.Kr.). Den største til høyre er fra Søby, og er fra første del av eldre bronsealder (ca 1100 f.Kr). Begge dolkene er funnet nede ved Osensjøen, og er de to eneste som er kjent i denne søndre delen av sjøen. Ved nordenden i Åmot er det funnet flere dolker. Så vi er på veldig gammel historisk grunn, altså!"Levende Skog" pålegger skogbruket å ta hensyn til verdifulle kulturminner, og viser til at høystubber er en god måte å markere kulturminner på. Rester etter kullgroper eller fangstgroper er forholdsvis lette å se. Verre er det med rydningsrøyser som også er fredet. En "kulturstubbe" er en synlig indikasjon på at du finner spor etter mennesker som har levd før oss, innenfor ringen av stubber.

Siden "kulturstubbene" markerer, synliggjør, verner og tar hensyn til verdigfulle kulturminner, syns vi det er et dekkende begrep på hva du vil finne av stoff som legges ut på denne siden...spor av mennesker som har levd før oss. God reise! 


| Svar

Nyeste kommentarer

07.02 | 01:41

Logoen til Hammeren Skole ble til Fagerhøi HS (Humanistisk Senter) 2011.

13.11 | 07:25

Hei, har et kort bokmanus. En serie fortellinger fra tjenesten som offiser. En hyllest til verneplikten og den norske soldat. Betaler utgivelsen. MVH Einar.

26.01 | 12:54

Logoen til Hammeren Skole.

07.08 | 10:41

Jeg har så smått begynt med slektsforskning og ser til min glede og overrasking at skogfinner er mine aner. Ifarneset, Rødbuknappen, Raatikainen mm.