Kulturell frisone & En kunnskapsorientert arena

Fagerhøi fotografert fra vestsida av Osensjøen. Klikk på foto.


Fagerhøi ønsker å være en tone i vårens orgelverk…!


«Når vi bidrar til vårtegn med våre vegvalg i livet, bidrar vi til vårtegn til oppmuntring for andre samtidig som vi bidrar til vårløsningen» skriver Nils Faarlund i forordet til «Naturen er kulturens hjem».


Fagerhøi ønsker å være en tone i vårens orgelverk – en plass hvor du kan føle deg hjemme, hente nye krefter og inspirasjon, oppleve og undre, være deg sjøl i samhandling og dialog med andre. Men også en plass som våger å kaste kritiske blikk på samfunnsutviklingen i håp om å sette frø som kan avle handlinger som leder til en mer menneskelig verden. For det er mennesker vi er!

Derfor har vi også signert Stetinderklæringen som lyder som følger:
 Stetind-erklæringen

Vi har etter hvert forstått:

Vår levemåte har skjebnesvangre konsekvenser for natur og menneske og dermed for alt liv på jorden. De utfordringer vi står overfor som enkeltmennesker og som fellesskap, er ikke bare av økonomisk og teknologisk karakter. De handler om verdier og om vår grunnleggende selvforståelse som mennesker.

 

Vi erkjenner:


* Natur og menneske utgjør en helhet og et skjebnefellesskap.

* Naturen er kulturens hjem.

* Livet handler om de forhold vi er vevet inn i.

* Alt liv er liv i avhengighet.

* Naturverd og menneskeverd er på det nærmeste forent.

* Det vi gjør mot naturen, gjør vi mot oss selv. Det finnes intet annet liv enn det sårbare og derfor alltid truede liv.

* Engasjementet for naturen er et engasjement for økt rettferdighet.

* Vår levemåte rammer særlig den fattige delen av jordens befolkning, urbefolkningene og generasjonene som kommer etter oss.


Vi vil:


* Arbeide for en fornyet forståelse av forholdet mellom natur og menneske.

* La denne forståelsen prege våre valg, både som enkeltmennesker og som fellesskap.

* Finne gleden ved å leve naturvennlig.

* Det finnes ingen vei til naturvennlighet. Naturvennlighet er veien.


Menneskets muligheter er store, både til å skape og legge øde.

 

Vi vil i denne skjebnetid vise ansvar og forplikte oss til en tenke- og levemåte som tjener livet.

 

Fagerhøi Humanistisk Senter vil arbeide for å innfri Stetind-erklæringen !Stetind-erklæringen er ment som en oppmuntring til den enkelte om å synliggjøre sin verdiorientering. Ønsker du også å signere, klikk deg inn på: 

http://www.stetinddeclaration.com/wips/1741720113/


Fagerhøi tilbyr:

 

* AKTIVITET * RO * SAMVÆR * REKREASJON * OPPLEVELSE * NATUR * DIALOG * OVERNATTING * FROKOST * FESTLOKALER * SERMONIROM * MØTEROM * KULTURFESTIVAL * KULTURSALONG * UNDERVISNING *

 

Og en hyggelig samtale over en kopp kaffe hvis du ikke har et ærend...

 

Men ønsker også å være:

 

Foto: Nettverk av Jane HupeEn
sosial møteplass for kunst & kultur i kraft av en framtidsrettet humanisme som samler…

 

Vi har tiltro til at kunst og kulturuttrykk kan være døråpner for nye tanker og perspektiver, som over tid, kan inspirere til økt bevissthet og nye erkjennelser.

På Fagerhøi Humanistisk Senter vil det legges til rette for gode opplevelser og dialogiske møter som kan bygge relasjoner i kraft av en framtidsrettet humanisme som samler. Fagerhøi ønsker å framstå som en åpen, kulturell møteplass tuftet på værekraft, solidaritet og menneskeverd på tvers av landegrenser, etniske skiller, kulturelle og økonomiske barrierer, livssyn og religion.

Med på flyttelasset følger Kultursalongen og Salongfestivalen som skal videreutvikles under overbygningen Fagerhøi Humanistisk Senter, og driftes idealistisk også i framtida.

 

Velkommen til Fagerhøi - en solrik plass med vakkert utsyn over Osensjøen i Søre Osen, Trysil!

| Svar

Nyeste kommentarer

07.02 | 01:41

Logoen til Hammeren Skole ble til Fagerhøi HS (Humanistisk Senter) 2011.

13.11 | 07:25

Hei, har et kort bokmanus. En serie fortellinger fra tjenesten som offiser. En hyllest til verneplikten og den norske soldat. Betaler utgivelsen. MVH Einar.

26.01 | 12:54

Logoen til Hammeren Skole.

07.08 | 10:41

Jeg har så smått begynt med slektsforskning og ser til min glede og overrasking at skogfinner er mine aner. Ifarneset, Rødbuknappen, Raatikainen mm.